Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, vì vậy vui lòng đọc kỹ phần này trước khi tiếp tục.

Giới hạn sử dụng cá nhân và phi thương mại

– Trang web này dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, xuất bản, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được tìm thấy hoặc thu được từ Trang web (gọi chung là “Thông tin WELL Fabric”) cho mục đích thương mại cá nhân.

– Bạn tự chịu rủi ro (nếu có) khi sử dụng trang web này. Trong mọi trường hợp, WELL Fabric và nhân viên không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất gián tiếp hoặc trực tiếp hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng trang web này. Theo cách này, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả khiếu nại đối với WELL Fabric.

Thông tin về bản quyền và quyền sở hữu

– Trang web có thể chứa các điểm không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy hoặc thiếu sót. WELL Fabric bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc cải thiện Trang web cũng như các sản phẩm, nội dung, thông tin, chương trình được mô tả vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý. Việc bạn tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập Trang web này sau những thay đổi chính sách và/hoặc điều kiện này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

– Trang web này chứa và tham chiếu các nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của WELL Fabric và/hoặc các bên khác. Việc sao chép hoặc lưu trữ các tài liệu từ trang web này phải tuân theo Luật pháp Việt Nam.

– Tất cả các logo, tên sản phẩm và dịch vụ của WELL Fabric được yêu cầu tôn trọng hiển thị khi sử dụng. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web này mà không có logo WELL Fabric hoặc trích xuất nguồn gốc WELL Fabric, hoặc chưa được sự cho phép của WELL Fabric.

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Cho dù bạn đang truy cập trang web, sử dụng ứng dụng hay là thành viên của một trong các chương trình khách hàng của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn tin tưởng vào cách chúng tôi quản lý và cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi tự động thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn sử dụng/ tương tác với chúng tôi thông qua trang web, ứng dụng di động hoặc các kênh kỹ thuật số, mạng xã hội mang thương hiệu WELL Fabric, bao gồm thông qua dịch vụ internet có sẵn tại các cơ sở kinh doanh của WELL Fabric.

Chúng tôi không bận tâm ai đang sử dụng Trang web, mà quan tâm Trang web của chúng tôi đang được sử dụng như thế nào. Chúng tôi theo dõi việc sử dụng Trang web của mình để sửa đổi nó theo nhu cầu của khách hàng. Vui lòng hiểu rằng mọi dữ liệu được thu thập từ hệ thống này chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ và sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai khác (trừ khi được nêu rõ ràng tại thời điểm thu thập). Bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân để sử dụng trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ đúng yêu cầu nếu không có thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: chúng tôi sẽ không thể liên lạc gửi mẫu/ catalogue…).

Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin của bạn dựa trên cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện việc này. Điều này có thể là do:

– Bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân. Ví dụ: Trả lời các nhận xét, câu hỏi. Cung cấp các dịch vụ, thông tin, hỗ trợ mà bạn yêu cầu…

– Thông tin của bạn là cần thiết để thực hiện các thoả thuận/ hợp đồng của chúng tôi với bạn, cũng như vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một tổ chức thương mại.

– Cho phép chúng tôi cung cấp một số dịch vụ được cá nhân hóa cho bạn, chẳng hạn như đề xuất các giải pháp tùy chỉnh dành riêng cho bạn.

– Nếu bạn chia sẻ thông tin và vị trí của bạn với chúng tôi, thông tin có thể được thu thập để điều chỉnh các thông tin tiếp thị phù hợp với những quan tâm của bạn; cải thiện sản phẩm, dịch vụ, cũng như trải nghiệm khi bạn truy cập trang web và các ứng dụng, mạng xã hội của chúng tôi.

Trách nhiệm

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính bảo mật và an toàn của thông tin mà bạn cung cấp, liên quan đến tên, chức vụ, địa chỉ, e-mail, số phone hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn có thể cung cấp trong Form-Liên-Lạc của chúng tôi. Các trang web Internet của bên thứ ba có sẵn thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi có các thông lệ thu thập dữ liệu và quyền riêng tư riêng biệt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách hoặc hành động của bên thứ ba này. Tính bảo mật của các hệ thống và ứng dụng của chúng tôi rất quan trọng. Nếu bạn xác định được lỗ hổng tiềm ẩn trong bất kỳ hệ thống nào thuộc WELL Fabric, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Email: hello@wellfabric.com

hoặc 10, Nguyen Dang Giai st, Thao Dien, Thu Duc, Ho Chi Minh City, Viet Nam

SĐT +84857902535

zalo-icon